Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen 4-Feet Services V.O.F en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Privacybeleid

4-Feet Services V.O.F. hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

4-Feet Services V.O.F.
Zeppelinstraat 17/9
7903 BR Hoogeveen
0528-858005
info@4-Feet.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij 4-Feet Services V.O.F. geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen. Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

Verstrekking aan derden

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service. Naast ons eigen vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorgdragen voor de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met derden, waar wij de persoonsgegevens mee delen. De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt. De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.

Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

4-Feet Services V.O.F.
Zeppelinstraat 17/9
7903BR Hoogeveen
Tel: 0528-858005
info@4-Feet.nl