Gebruiksvoorwaarden

Door van deze website gebruik te maken gaat u akkoord met deze voorwaarden. Persoonlijke informatie die door gebruikers van deze website wordt ingevoerd wordt met de nodige zorgvuldigheid behandeld.

Deze website maakt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals foto's, tekst en het grafische ontwerp van deze website. De volgende beperkingen zijn van toepassing ten aanzien van het gebruik van deze website:

  • Deze website mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.

Ongeoorloofd gebruik

Het is niet toegestaan het goede functioneren van deze website te verstoren. Het gebruikmaken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor besloten delen van deze website, is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld maar kunnen geen rechten aan worden ontleend. 4-Feet Services is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de webshop bestellingen te plaatsen.

4-Feet Services behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen.